SPJ- TF SERIES(Tray fermer)

฿0.00

จากโรงงานผู้ผลิต ใช้สำหรับพับขึ้นรูปกล่องลูกฟูกและกระดาษแข็งทั่วไป เครื่องพับขึ้นรูปกล่องถาดสำหรับบรรจุสินค้าใช้งานแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง  ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บและพับขึ้นรูปกล่อง ลดเวลาในการพับขึ้นรูปกล่องถาดบรรจุสินค้า ใช้PLC& HMI
https://www.youtube.com/watch?v=anlKxrr1wCw&t=17s

Description

เครื่องขึ้นรูปถาด /เครื่องขึ้นรูปกล่องอัตโนมัติ SPJ-TF SERIES ( Tray fermer )
จากโรงงานผู้ผลิต ใช้สำหรับพับขึ้นรูปกล่องลูกฟูกและกระดาษแข็งทั่วไป เครื่องพับขึ้นรูปกล่องถาดสำหรับบรรจุสินค้าใช้งานแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง  ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บและพับขึ้นรูปกล่อง ลดเวลาในการพับขึ้นรูปกล่องถาดบรรจุสินค้า ใช้PLC& HMI ในการควบคุมการทำงานมีระบบ Safety ของเครื่อง มีความจำนับจำนวนการพับขึ้นรูปกล่อง และตั้งจำนวนการพับขึ้นรูปกล่องได้ เครื่องจะหยุดพับขึ้นรูปกล่องเมื่อกล่องเต็มระบบลำเลียง และเครื่องจะพับขึ้นรูปกล่องต่อ เมื่อมีการนำกล่องไปใช้ เครื่องพับขึ้นรูปกล่องจะเตือนและหยุดเมื่อกล่องหมด เครื่องพับขึ้นรูปกล่องสามารถใช้ร่วมกับการทำงานระบบสายพานลำเลียงทุกชนิด

  • เครื่องพับขึ้นรูปถาดใช้งานง่าย ขนาดกะทัดรัด เครื่องพับขึ้นรูปกล่องมีความเร็วให้เลือกหลายขนาด
  • เครื่องพับขึ้นรูปถาดใส่ของทุกรุ่นมีบริการหลังการขายและอะไหล่ทุกชิ้น
  • เครื่องพับขึ้นรูปกล่องและถาดบรรจุของเรามีบริการอบรมแนะนำการใช้งานทุกขั้นตอน
  • เครื่องพับขึ้นรูปกล่องของเรามีระบบเซฟตี้ทุกเครื่อง และสามารถติดตั้งชุดการ์ดเซฟตี้ให้กับตัวเครื่องได้
  • เรามีบริการขายปลีก และขายส่ง เครื่องพับขึ้นรูปกล่องทุกรุ่นในราคาขายส่งจากโรงงานผู้ผลิต
  • เครื่องพับขึ้นรูปกล่องสามารถเลือกวิธีการใช้งานหลากหลายhttps://www.youtube.com/watch?v=anlKxrr1wCw&t=17s