BELT CONVEYOR

สายพานลำเลียง ประเภท PU, PVC เป็นระบบลำเลียงวัสดุบนสายพานโดยให้วัสดุอยู่บนสายพาน สายพานจะพาวัสดุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถปรับระดับความเร็วการไหลเพื่อให้วัสดุไหลไปข้างหน้า เหมาะสำหรับการลำเลียงโดยอัตโนมัติ

Description

สายพานลำเลียง ประเภท PU, PVC เป็นระบบลำเลียงวัสดุบนสายพานโดยให้วัสดุอยู่บนสายพาน สายพานจะพาวัสดุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถปรับระดับความเร็วการไหลเพื่อให้วัสดุไหลไปข้างหน้า เหมาะสำหรับการลำเลียงโดยอัตโนมัติ ข้อดี คือ ขนย้ายวัสดุหรือจัดลำเลียงง่าย สะดวก ติดตั้ง สามารถปรับแต่งระดับความสูงได้ การออกแบบสามารถคำนวณจากขนาดหรือวัสดุสินค้าและพื้นที่ในการจัดวางของโรงงานได้ สายพานลำเลียงทั่วไปใช้กับงานลำเลียงทุกชนิด ผิว PVC มีทั้งแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตและไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิต ทนอุณหภูมิสูงทนแรงดึง มีความต้านทานความสึกหรอและการตัดเจาะขาดได้ดี และมีคุณสมบัติทนน้ำมันทุกชนิดตามความเหมาะสมของประเภทชิ้นงาน นอกจากนี้ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกสายพานลำเลียงทนอุณหภูมิสูงนั้น นอกจากอุณหภูมิของวัสดุลำเลียงแล้วยังต้องคำนึงถึงอุณหภูมิของสายพานด้วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของวัสดุลำเลียง ความเร็วสายพาน อัตราลำเลียง และสภาวะแวดล้อม